buhal.png
2011-01-21 „Dėl 2010 metų pusmečio ir devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinių paskelbimo ir pateikimo“

    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus ataskaitomybės įstatymo (Žin. 2007, Nr. 77-3046, 2008, Nr. 137-5370, 2010, Nr. 67-3341) 33 straipsnio 3 dalies nuostatomis, 2010 metų pusmečio finansinių ataskaitų rinkinį sudarė:
1. finansinės būklės ataskaita;
2. veiklos rezultatų ataskaita;
3. sutrumpintas aiškinamasis raštas.


2011-01-21 „Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio"

     Metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:
1. finansinės būklės;
2. veiklos rezultatų;
3. pinigų srautų;
4. grynojo turto pokyčių;
5. aiškinamasis raštas.


AIŠKINAMASIS RAŠTAS (Trakų r. savivaldybės administracija Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2013-01-01/ 2013-12-31

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (1) 2013-01-01/ 2013-12-31

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (2) 2013-01-01/ 2013-12-31

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA 2013-01-01/ 2013-12-31

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (1) 2013-01-01/ 2013-12-31

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (2) 2013-01-01/ 2013-12-31

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-02-19 Nr. B-91 1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-02-19 Nr. B-91 2

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-02-19 Nr. B-91 3

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-02-19 Nr. B-91 4

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-02-19 Nr. B-91 5

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-02-19 Nr. B-91 6

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-02-19 Nr. B-91 7

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-02-19 Nr. B-91 8

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-02-19 Nr. B-91 9

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-02-19 Nr. B-91 10

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-18

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2014-04-18

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2014-04-18

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2014-10-02 Nr. B-369

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2014-10-02 Nr. B-370

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2014-10-02 Nr. B-371

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2014-10-02 Nr. B-372

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2014-10-10 Nr. B-388

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2014-10-10 Nr. B-389

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-10-13 Nr.B-396

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2014-10-17 Nr. B-399

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2014-10-17 Nr. B-400

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-10-17 Nr. B-401

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITA 2015-01-16 Nr. B-22

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2015-01-12 Nr. B-4

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2015-01-12 Nr. B-5

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2014-12-31 Nr. B-16

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2014-12-31 Nr. B-17

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2014-12-31 Nr. B-18

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2014-12-31 Nr. B-19

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2015-02-13 Nr. B-67

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2015-02-13 Nr. B-67

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2015-02-13 Nr. B-68

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSŲ ATASKAITA 2015-02-13 Nr. B-69

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2015-02-13 Nr.B-70

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA 2015-02-13 Nr. B-71

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015-03-31 KETVIRTINĖ ATASKAITA 2015-03-31 Nr. B-129

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015-03-31 KETVIRTINĖ ATASKAITA 2015-03-31 Nr. B-130

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015-03-31 KETVIRTINĖ ATASKAITA 2015-03-31 Nr. B-131

MOKĖTINŲ IR GAUNAMŲ SUMŲ 2015-03-31 I KETVIRTIS ATASKAITA 2015-04-10 Nr. B-135

MOKĖTINŲ IR GAUNAMŲ SUMŲ 2015-03-31 I KETVIRTIS ATASKAITA 2015-04-10 Nr. B-137

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITA 2015-04-20 Nr. B-147

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS 2015-04-22 Nr. B-148

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS 2015-04-22 Nr. B-149

PAAIŠKINAMASISI RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2015-04-22 Nr. B-150

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015-06-30 KETVIRTINĖ ATASKAITA 2015-06-30 Nr. B-223

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015-06-30 KETVIRTINĖ ATASKAITA 2015-06-30 Nr. B-224

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015-06-30 KETVIRTINĖ ATASKAITA 2015-06-30 Nr. B-225

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015-06-30 KETVIRTINĖ ATASKAITA 2015-06-30 Nr. B-226

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2015-06-30 II KETVIRTIS ATASKAITA 2015-07-13 Nr. B-238

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2015-06-30 II KETVIRTIS ATASKAITA 2015-07-13 Nr. B-239

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI 2015-06-30 KETVIRTINĖ ATASKAITA 2015-07-16 Nr. B-245

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 2015-07-16 Nr. B-247

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2015-06-30 DUOMENIS 2015-07-20 Nr. B-251

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015-06-30 DUOMENIS 2015-07-20 Nr. B-252

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2015-07-20 Nr. B-253

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015-09-30 KETVIRTINĖ ATASKAITA 2015-09-30 Nr. B-330

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015-09-30 KETVIRTINĖ ATASKAITA 2015-09-30 Nr. B-331

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015-09-30 KETVIRTINĖ ATASKAITA 2015-09-30 Nr. B-332

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2015-09-30 III KETVIRTIS 2015-10-15 Nr. B-345

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2015-09-30 III KETVIRTIS 2015-10-15 Nr. B-346

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ 2015-09-30 KETVIRTINĖ ATASKAITA 2015-10-15 Nr. B-355

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETINIŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ 2015-10-15 Nr. B-357

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2015-10-19 Nr. B-362

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015-09-30 DUOMENIS 2015-10-19 Nr. B-363

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2015-09-30 DUOMENIS 2015-10-19 Nr. B-364