uzmokestis.jpg

Priskaičiuotas darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 

2015 metų IV ketvirtis (eurais)

Pareigybė

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

Darbo užmokestis

Direktorius

1

1543

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui

3,25

1289

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

738

Mokytojai

19

382

Vyr.mokytojai

19

752

Mokytojai metodininkai

25

828

Mokytojai ekspertai

2

1083

Psichologas

1

814

Bibliotekininkės

2

703

Mokytojo padėjėja

2,5

357

Soc. pedagogas

1,5

702

Spec. pedagogas

1

570

Inžinierius (kompiuterių)

0,5

202

Duomenų bazės administratorius

0,25

93

Vyr. finansininkė

1

830

Budėtojai

1,75

325

Specialistė personalui

1

635

Referentė

0,25

115

Valgyklos vedėja

1

461

Virėja

3,5

325

Valytoja

7,5

325

Darbininkas

4

325

Kiemsargis

0,125

40

Apskaitininkė

0,5

191

Auklėtojos padėjėja

3

325

Meno vadovė (darželio)

0,25

153

Logopedė

0,25

137

Auklėtoja

4,79

578