images (4).jpg
Gerb. gimnazijos bendruomenės nariai,

Esant galimybei prašome Jūsų iki 2% Savo pajamų mokesčio pervesti Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijai. Ši parama mokesčių mokėtojui nieko nekainuoja. Tai galima padaryti užpildžius specialią formą FR0512. 

2% PRAŠYMO FORMA 

2% PRAŠYMO FORMOS PILDYMO TAISYKLĖS 

1. Kaip užpildyti formą?
Rašykite spausdintinėmis didžiosiomis raidėmis.
Nurodykite savo asmens kodą, vardą, pavardę, adresą, e-paštą ir telefoną;
Pažymėkite, kad forma yra pirminė, pažymėkite mokestinį laikotarpį – už praėjusius metus ir įrašykite mūsų gimnazijos duomenis:
10 formos laukelyje: Gimnazijos kodas (paramos gavėjo identifikacinis numeris) 190663494
11 formos laukelyje: Pavadinimas – Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija
12 formos laukelyje: Adresas – Klevų alėja 26, LT-25118, Lentvaris.
Nepamirškite užpildyti 8, 16 formos laukelių.
Banko duomenų pildyti nereikia.
Apačioje pasirašykite.
Įdėkite formą į paprastą voką ir užklijuokite.

2. Iki kada galima patikslinti VMI pateiktą FR0512 formą? Kaip tai padaryti?
Iki atitinkamų metų gegužės 2 d. pateiktą FR0512 formos prašymą galima tikslinti iki tų metų liepos 31 d., pateikiant kitą tinkamai užpildytą FR0512 formą. Siekiant patikslinti pateiktą prašymą, iki 2013 m. gegužės 1 d. gali būti pateikiama užpildyta 01 versijos FR0512 forma, o nuo gegužės 3 d. iki liepos 31 d. – turi būti pateikiama tinkamai užpildyta tik naujosios 02 versijos FR0512 forma.

3. Kada VMI perves paskirtą paramą?
Parama pradedama pervesti nuo rugsėjo 1 d., baigiama — lapkričio 15 d. 

4. Iki kada galima patikslinti VMI pateiktą FR0512 formą? Kaip tai padaryti?
Iki atitinkamų metų gegužės 2 d. pateiktą FR0512 formos prašymą galima tikslinti iki tų metų liepos 31 d., pateikiant kitą tinkamai užpildytą FR0512 formą. Siekiant patikslinti pateiktą prašymą, iki 2013 m. gegužės 1 d. gali būti pateikiama užpildyta 01 versijos FR0512 forma, o nuo gegužės 3 d. iki liepos 31 d. – turi būti pateikiama tinkamai užpildyta tik naujosios 02 versijos FR0512 forma.

5. Kada VMI perves paskirtą paramą?
Parama pradedama pervesti nuo rugsėjo 1 d., baigiama — lapkričio 15 d.

Dėkojame už paramą gimnazijai. Gauta parama bus panaudota mokinių poreikiams tenkinti. Praėjusiais metai gautos paramos dalis panaudota moksleiviams skatinti už pasiekimus, elektroninio dienyno panaudos mokesčiui. Tikslinį paramos paskirstymą spręs gimnazijos 2% skirstymo komisija.


Pagarbiai,

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius

Labdaros ir paramos fondo skirtų lėšų 2011 metų išlaidų ataskaita

Labdaros ir paramos fondo skirtų lėšų 2012 metų išlaidų ataskaita

Labdaros ir paramos fondo skirtų lėšų 2013 metų išlaidų ataskaita