Metodinės tarybos pirmininkė – Ala Leckienė, matematikos mokytoja metodininkė
Nariai:
Jonas Kietavičius, gimnazijos direktorius, chemijos mokytojas metodininkas, anglų k. vyresnysis mokytojas,
Giedrė Širinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių k. mokytoja metodininkė,
Rasa Bliujūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja metodininkė,
Aurelija Balakauskienė, technologijų mokytoja metodininkė,
Natalja Jastrebova, vyresnioji socialinė pedagogė,
Oksana Kietavičienė, technologijų mokytoja ekspertė,
Vita Keršytė, anglų kalbos mokytoja,
Birutė Kralikauskienė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė,
Alina Kveragienė, muzikos vyresnioji mokytoja,
Lilija Sabolevskienė, biologijos mokytoja metodininkė,
Vaiva Urbelionienė, istorijos mokytoja metodininkė,
Jovita Urmulevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.