mokytojai.jpg
Mokytojų tarybos pirmininkas – Jonas Kietavičius 
Gimnazijos direktoriaus vadovavimo gairės                

Gimnazijos valdymo struktūra

Nariai:
Visi mokytojai