untitled.png

Vaikui padėti reikia laiku

Atsižvelgus į paskutines Lietuvos aktualijas, kai mažamečiai Lietuvos piliečiai nukenčia dėl nepakankamos priežiūros, prastos socialinės aplinkos, neadekvačių artimųjų veiksmų, Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius sukvietė administracinį posėdį, į kurį pakvietė ne tik gimnazijos socialines pedagoges Natalją Jastrebovą ir Editą Zaksienę bei Vaiko gerovės komisijos pirmininkę Inetą Nebutovą, bet ir Lentvario seniūnijoje dirbančias socialines darbuotojas – Trakų rajono paramos šeimai centro darbuotojas Ievą Jezerskienę, Ernestą Silnevič bei Ireną Zarubaitę.

Posėdžio metu gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius išreiškė nerimą bei rūpestį dėl gimnazijoje besimokančių rizikos grupei priklausančiose šeimose gyvenančių mokinių. Gimnazijos vadovas kalbėjo, kad itin skaudu, kai vaikui laiku nesuteikiama pagalba, todėl nuogąstaudamas, kad savivaldos lygmenyje kolkas nėra jokių siūlymų, kaip gerinti šių mokinių stebėjimą bei pagalbą jiems, pats imasi iniciatyvos ir nori pradėti ieškoti ir įdiegti efektyvų tarpinstitucinio bendradarbiavimo modelį vietos bendruomenių lygmenyje. Pagrindinis šio modelio kūrimo tikslas – pagerinti seniūnijos ir gimnazijos darbuotojų bendradarbiavimą, pakylėti į aukštesnį lygį informacijos sklaidą, aktyvinti socialinės rizikos šeimų stebėjimą bei konkrečią pagalbą jose augantiems vaikams. Direktorius Jonas Kietavičius kalbėjo: „ Reiktų ne analizuoti, kodėl atsitiko nelaimė, bet siekti prevenciškai užkirsti kelią apskritai jai atsirasti“. Socialinė darbuotoja I.Zarubaitė kalbėjo, jog lankantis socialinės rizikos grupei priklausančiose šeimose pastebėta itin dažna socialinių įgūdžių stoka bei besaikis alkoholio vartojimas. I. Jezerskienė pasakojo apie prevencinį darbą su šeimomis , patekusiomis į socialinių darbuotojų akiratį, joms teikiamą pagalbą, kad jos netaptų socialinės rizikos grupei priklausančiomis šeimomis. Gimnazijos direktorius J.Kietavičius pasiūlė naują modelį, pagal kurį seniūnijos socialinės darbuotojos dalyvaus gimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, teiks informaciją gimnazijos socialinėms pedagogėms, bus glaudžiai ir efektyviai bendradarbiaujama iškilus problemoms.

Tikimasi, kad pradėjus iniciatyvas mažose bendruomenėse bus laiku pasiekta efektyvi pagalba kiekvienam vaikui.

Gimnazijos informacija