neformalus.jpg

Neformaliajam švietimui skiriamos neformaliojo švietimo valandos, nurodytos bendruosiuose ugdymo planuose. Neformaliojo švietimo programos teikiamos ir aprobuojamos gimnazijos metodinėse grupėse pagal mokinių poreikius, mokytojų pasirengimą bei turimą materialinę bazę.

Neformaliojo švietimo užsiėmimų pasiskirstymas pagal veiklos pobūdį:

meniniai – 36 %,

kalbiniai – 36 %,

sportiniai - 8 %,

asmenybės pažinimo - 12%,

gamtos mokslų – 4 %,

technologijų – 4 %.

Neformaliojo švietimo grupės sudaromos iš tos pačios klasės, paralelių, gretimų to paties ugdymo koncentro klasių mokinių. Pageidautinas minimalus grupės mokinių skaičius – 15.

Vykdomos 25 neformaliojo švietimo programos.

Rugsėjo mėnesį neformaliojo švietimo užsiėmimus vedantys mokytojai organizuoja neformaliojo švietimo programų pristatymus. Mokiniai gali susipažinti su gimnazijoje vykdomomis neformaliojo švietimo programomis bei veikla ir pasirinkti sau priimtiną užsiėmimą ar užsiėmimus.

Neformaliojo švietimo užsiėmimų laikas įrašomas į neformaliojo švietimo tvarkaraštį, apskaita tvarkoma bei pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne bei ataskaitose pusmečio bei metų pabaigoje.

graf.jpg